Egészségfejlesztés

Az egészségfejlesztés célja a Váralján élők szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, a prevenció és az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, ezáltal pedig a társadalmi felzárkózásuk.

Egészség és sportnap

Az egészségnapok/sportnapok megszervezésével célunk a célcsoport egészségtudatosságának fejlesztése, a közösség kohéziójának erősítése. A különböző prevenciós szinteken történő beavatkozás során kiemelt hangsúlyt kap a megelőzés, az egészséges életmód népszerűsítése, a mindennapi testmozgás fontosságának tudatosítása, a nagy népegészségügyi súlyú betegségek életmódbeli rizikófaktorainak tudatosítása, a megelőzés lehetőségeinek minél szélesebb körben való megismertetése.

EGYÉNI TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK SZERVEZÉSE

A dietetikai konzultáció során a szakember felméri a kliens jelenlegi állapotát, (testösszetétel, BMI, táplálkozási szokások, ismert betegségek, panaszok, tünetek), majd ezt követően ajánlásokat fogalmaz meg az ideális testsúlyról, testösszetételről, a testsúly változás mértékéről és üteméről. A különböző betegségben szenvedőknek információt és segítséget nyújt a dietoterápia lehetőségeiről.

FIATALOK FELKÉSZÍTÉSE A CSALÁDI ÉLETRE

A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. A foglalkozások célja, hogy nyújtson ismereteket a család és társadalom viszonyáról, formálja a felnövekvő nemzedék érzelmi és értelmi életét, keltse fel a kölcsönös felelősséget és tiszteletet, az érdekek egyenrangú érvényesítésének és kölcsönös támogatásának igényét, beszéljen a helyes erkölcsi szemléletről, nyújtson segítséget a család mindennapi életének megszervezéséhez, a család közösségé fejlesztéséhez, a családi szerepek (házastársi, apai, anyai) betöltéséhez, a családtervezéshez. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Állapotfelmérési-kockázatbecslési program valósul meg két alkalommal, különös tekintettel a nagy népegészségügyi súlyú betegségeket (szív és érrendszeri, mozgásszervi betegségek), egyéni egészségfejlesztési tervek készítésére. Szűrővizsgálatok szervezése a célcsoport számára a Siklósi Kórházban. Előtte tájékoztató felkészítés a szűrővizsgálat fontosságáról. Feltárt betegségek mentorálása, az egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés segítése.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ELSAJÁTÍTÁSA

Az előadás során a résztvevők megismerkedhetnek a legalapvetőbb elsősegélynyújtási ismeretekkel, közúti, háztartási/gyermek, sport vagy munkahelyi baleset megelőzés.

 

 

 

FIATALOKNAK A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL

Drogok használatának veszélyeiről, a szenvedélybetegségek megelőzésével, a dohányzással, alkoholfogyasztással kapcsolatos felvilágosítást tartunk a programok során. A foglalkozások alkalmával szó esik az egészségről általában, mit tartanak fontosnak a saját egészségükkel kapcsolatban, koruknak megfelelő szexuális kultúráról, ehhez kapcsolódóhigiéniáról, betegségek megelőzéséről.

Powered by: PTI Communications Kft.